Společnost & historie

Těžištěm pracovní oblasti „Společnost & historie“ jsou dva orientační směry se společným tématem: prvním směrem je ohlédnutí se do minulosti, které se soustřeďuje na historická témata, jež nás s našimi středo- a východoevropským sousedy spojují či rozdělují a jejichž důsledky jsou cítit v našem soužití dodnes. Druhým směrem je pohled do současnosti formovaný aktuálními politickými otázkami, kterými se chceme společně zabývat a zaujmout k nim stanoviska.

Naše nabídky chtějí posilovat proces přebírání zodpovědnosti za vlastní historii a společnost, ve které právě žijeme.

Aktuálně zpracováváme tyto tematické oblasti:

•    Nacionální socialismus a jeho důsledky, např. útěk a vyhnání

•    Totalitní společnosti

•    Nepřátelství vůči určitým skupinám lidí

•    Metody politicko-historického vzdělávání

•    Oral History a práce s pamětníky

Obracíme se na všechny osoby a instituce, které se o tato témata zajímají. Multiplikátoři politicko-historického vzdělávání u nás naleznou mnoho příležitostí k dalšímu vzdělávání nebo k navázání kontaktů.

Níže uvedené projekty jsou aktuální součástí pracovní oblasti „Společnost & historie“:

Amen sam ade! Hier sind wir! Tady jsme!

Vyčleňování určitých skupin se řadí v Sasku a severních Čechách bohužel ke každodenním skutečnostem. Naším projektem "Amen sam ade! Hier sind wir! Tady jsme!" se těmto tendencím společně s naším kooperačním partnerem Romano Jasnica (Trmice) chceme postavit. Projekt za práva uprchlíků, lidí bez domova a vyčleňovaným Romům v České republice a Německu.

více

Geschichte konkret ErFahren

Das Projekt beruht auf einer langjährigen Erfahrung in der praktischen politisch-historischen Bildungsarbeit. Wir bieten Reiseseminare, Tagesseminare, Stadtrundgänge und Abendveranstaltungen an. Mit unserem neuen Projekt Geschichte konkret ErFahren wollen wir unsere Erfahrungen bündeln, reflektieren, dokumentieren und vor allem auch Neues ausprobieren.

mehr

Gesichter der Erinnerung

In unserer Veranstaltungsreihe wird das Thema „Erinnerung“ in seinen verschiedenen Facetten beleuchtet. Es werden Orte der Begegnung geschaffen, für Zeitzeugen verschiedener geschichtlicher Ereignisse und besonders auch für die interessierte Öffentlichkeit. Die Erinnerung an einschneidende geschichtliche Ereignisse in Deutschland und anderen Ländern soll greifbar gemacht werden und ein Gesicht bekommen. Jedes Jahr steht ein anderes Land Ost- und Mitteleuropas im Zentrum. 2016 - Ungarn.

mehr

Generation 89/90. Die verlorene Generation?!

Das Jahr 1989 gilt als das Jahr der Zäsur und Veränderungen: Der Zusammenbruch des Ostblocks und das Ende des Kalten Krieges haben in ganz Europa Transformationsprozesse in Gang gesetzt, die bis heute anhalten. Die Generation 1989/90 war die erste, die in Freiheit und Demokratie aufwuchs. … Mehr

Filmtour: The Awakening - Filmvorführung und Diskussion zum Thema Abschiebung von Roma

Filmtour:The Awakening - Filmvorführung und Diskussion zum Thema Abschiebung von Roma

Film und Gespräch: Der Film "The Awakening" vermittelt ein Bild über jugendliche Roma, die von Abschiebung bedroht oder betroffen sind. Im Anschluss an die Filmvorführung findet ein Gespräch zum Thema Abschiebung von Roma und Asylgesetzverschärfung mit dem Regisseur Kenan Emini und Patrick Irmer vom Sächsischen Flüchtlingsrat statt. Ansprechpartnerin: Susanne Gärtner

více

Lost Places and Placed Histories - Erinnerungskonzepte im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum

Das Projekt "Lost Places and Placed Histories - Erinnerungskonzepte im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzraum" setzt sich auf verschiedenen Ebenen mit der deutsch-polnisch-tschechischen Grenzregion, der Stadtgeschichte Wrocławs und Dresdens und den jeweiligen Geschichtsnarrativen auseinander. Die thematische Klammer bildet die Textilindustrie. Drei Workshops in Wrocław, Dresden und im Grenzgebiet finden statt. Eine Ausstellung, die dann zurück"wandert" ist geplant. Eine Tagung zum Thema Kunst und Geschichtlichkeit greift den methodischen Ansatz der Seminare auf und diskutiert sie mit Expert/innen.

mehr

Susanne Gärtner

Vedení pracovní oblasti Společnost & historie

tel.: +49 351 433 14 224

digitální vizitka

Tobias Kley

Vedení studijního centra & management vzdělávání (Praha/Drážďany)

tel.: +49 351 433 14 114

digitální vizitka