Nové perspektivy? Návrat mezi "bydlící společnosti" v sousedních zemích

Německo-české setkání Nové perspektivy? Návrat mezi "bydlící společnosti" v sousedních zemích se koná v Centru Brücke/Most v Drážďanech. K účasti na projektu zveme vždy 10 účastníků z měst či jejich okolí - Drážďany a Ostrava.

V posledních letech je patrná stále citelnější tendence k rozšiřování propasti mezi bohatstvím a chudobou. Tento jev je možné vysledovat zejména v Německu, ale nevyhýbá se ani České republice. S naším projektem chceme jít proti stereotypizaci vůči okrajovému společenskému jevu - bezdomovectví - a s pomocí odborných

znalostí, setkání s experty a také s těmi, jež se téma týká (workshopy, exkurse - např. prohlídka Prahy vedená bezdomovci se spolkem Pragulic - poznej Prahu jinak! o.s. nebo rozhovory) - docílíme u účastníků zvýšení povědomí a porozumění tématu. Vedle senzibilizace pro inidivudální těžiště problematiky společensky vyloučených chceme rozpracovat aspekty aktivního občanství a sociální angažovanosti.

Během setkání budeme spolupracovat s drážďanskými spolky a výsledkem spolupráce bude uspořádání tzv. „Street Store“ - celosvětového obecně prospěšného projektu veřejného "obchodu" pro potřebné.

Abychom účast na projektu umožnili všem zájemcům, bude celý průběh doprovázen dvěma tlumočníky.

Logo - Förderung Stadt Dresden
Bundeszentrale für politische Bildung
Česko-německý fond budoucnosti
Logo Freistaat Sachsen

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos