Dny české a německé kultury

V současné době již pevně etablovaná, jedna z největších evropských přehlídek českého umění a kultury v zahraničí: Dny české a německé kultury v Drážďanech, Ústí nad Labem a Euroregionu Elbe/Labe. Festival pořádaný Nadací Brücke/Most ve spolupráci s Generálním konzulátem České republiky v Drážďanech (do roku 2010 s Českým centrem Drážďany), se saským Zemským hlavním městem Drážďany a Collegiem Bohemicem z Ústí nad Labem přispívá již od roku 1999 velkou měrou k prohloubení vzájemných vztahů mezi Saskem a severními Čechami, mezi Spolkovou republikou Německo a Českou republikou.

V roce 2010 byla zřízena programová rada jako poradní orgán hlavních pořadatelů pro otázky umělecké koncepce a zaměření festivalu Dny české a německé kultury. Její doporučení se týkají jednotlivých festivalových segmentů.

Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
DTZF
Ministerstvo kultury České republiky

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos