Nadace: Společně stavit mosty!

Soukromá Nadace Brücke/Most byla založena v roce 1997 s cílem podporovat a rozvíjet spolupráci mezi Českou republikou a dalšími státy střední a východní Evropy.

Výše uvedené zaměření nadace je realizováno ve čtyřech pracovních oblastech, z nichž každá má své vlastní projektové cíle:

•    Kulturní setkávání

•    Společnost & historie

•    Svět dětí & mládeže

•    Pragkontakt

Nadace Brücke/Most je operativní, což znamená, že připravuje a realizuje vlastní projekty, ale neposkytuje finanční podporu externím projektům.

Nadace Brücke/Most pracuje nezávisle a nadstranicky. Svými zařízeními a akcemi chce nabídnout otevřené fórum všem, kteří vyhledávají mezikulturní setkávání bez výhrad a podmínek.

Nadace sídlí v Drážďanech. Finančním úřadem Dresden Süd je uznána jako obecně prospěšná organizace a v rejstříku nadací Zemské správy Drážďany je vedena jako nadace občanského práva (AZ 21-0563 Stiftung „Die Brücke/Most“). Svoji kancelář, vedenou pod firemním názvem Pragkontakt, má také v hlavním městě České republiky. V obci Vörstetten u Freiburku v Breisgau (spolková země Bádensko-Württembersko) sídlí sekretariát představenstva.

Za účelem realizace operativních cílů Nadace byl dne 24.11.1997 založen Brücke-Institut gGmbH (Institut Brücke, veřejně prospěšná s.r.o.), který v Drážďanech provozuje studijní a setkávací středisko s názvem Centrum Brücke/Most. Výhradním společníkem této veřejně prospěšné společnosti s ručením omezeným je Nadace Brücke/Most. Zanesení Institutu do obchodního rejstříku v Drážďanech se uskutečnilo dne 24.2.1998 pod číslem HRB 15 493. Institut Brücke je Finančním úřadem Dresden Süd uznán jako obecně prospěšná organizace.

Image Nadace Brücke/Most (Download 9MB)

Brücke-Villa

Frank Höhler

Link zum Download

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos