Europäischer Freiwilligendienst

Již několik let je Nadace Brücke/Most hostitelskou organizací programu Evropské dobrovolné služby. V současné době působí v Drážďanech dvě dobrovolnice z České republiky.

Pro naši drážďanskou pobočku hledáme k 1. červenci 2017 2 nové dobrovolníky/dobrovolnice pro pracovní oblasti „Svět dětí & mládeže“ a „Kulturní setkávání“. Přihlášky je možné zasílat do 28. dubna 2017.

Co čeká dobrovolníky v Nadaci Brücke/Most?

Spolupráce na kulturních a pedagogických projektech, podpora při realizaci akcí, překlady, rešerše, aktualizace informačních materiálů, organizační úkoly v rámci projektu a na sekretariátu. Dobrovolníka/dobrovolnici čeká spousta zajímavých úkolů v oblasti interkulturních projektů, seznámí se s principem fungování studijního centra a získá nové

zkušenosti v oblasti kontaktů s hosty.

Jedno dobrovolnické místo je vázané na oblast „Svět dětí & mládeže“ se zaměřením na mezinárodní projekty setkávání dětí, mládeže a rodin. Druhé je úzce spojeno s festivalem „Dny české a německé kultury“. U obou pozic existuje možnost realizace vlastního projektu.

Co by měl/a dobrovolník/dobrovolnice s sebou přinést?

Zvídavost a zájem o nové úkoly, trpělivost a vytrvalost pro „novou“ životní etapu v zahraničí, komunikativnost a otevřenost pro spoustu nových setkání, samostatný styl práce. Uvítáme dobré znalosti němčiny, zájem o česko-německá a evropská témata a o setkávání s mladými lidmi, dobré komunikační schopnosti, otevřené a přátelské vystupování.

Jaké jsou rámcové podmínky?

Evropská dobrovolná služba trvá 12 měsíců. Týdenní pracovní doba činí 35 hodin. Každý dobrovolník/dobrovolnice dostává kapesné, příspěvek na ubytování a stravování, dále také měsíční jízdenku na MHD. Cestovní výdaje z místa trvalého bydliště do místa projektu a zpět budou proplaceny. Během pobytu je dobrovolník/dobrovolnice pojištěn/a (zdravotní a úrazové pojištění, pojištění hmotné odpovědnosti). Dobrovolník/dobrovolnice se zúčastní zpravidla dvou seminářů (na začátku a v polovině dobrovolné služby). Dobrovolníci mají k dispozici mentora, který jim pomáhá a radí ve všech organizačních i odborných záležitostech.

V případě zájmu či dotazů se obraťte na:

Tobias Kley

Přihlášky prosím zasílejte on-line (min. motivační dopis a životopis) na adresu Tobiase Kleye

Tobias Kley

Vedení studijního centra & management vzdělávání (Praha/Drážďany)

tel.: +49 351 433 14 114

digitální vizitka