Pevnost mého mládí

Jana Renée Friesová

Pevnost mého mládí

Vydavatel: Nadace Brücke/Most

Předmluva: Prof. Dr. Helmut Köser

Překlad: Herta Kohnová, Werner Imhof

Korektury: Werner Imhof

1. německé vydání, 244 stran, 21 x 13 cm, vazba, bohatá fotografická příloha, ISBN 3-89919-027-0, € 12,90(D)

Jedno město v Čechách:

Terezín. Od 18. století místem posádky a pevností, během 2. světové války ghetto pro evropské a především československé Židy. Pro některé pouze přestupní stanicí na cestě k vyhlazení, pro některé konečnou v násilném světě, kde zaniklo slovo humanita.

Mládí v Čechách:

Nejdůležitější roky svého mladého života musela ze smíšeného německo-židovsko-českého prostředí pocházející Jana Renée Friesová (*1927) protrpět v nacistickém koncentračním táboře Terezín. Roky ohrožení a pronásledování nacistickými rasovými zákony, které byly nad "Říšským protektorátem Čechy a Morava" vyhlášeny.

Memoáry J.R.Friesové "Pevnost mého mládí" líčí krutou každodennost, vypráví o bolesti a utrpení v ghettu, o ponižování a násilí. Ta stejná kniha však popisuje i velkolepé koncerty, zdařilá divadelní představení a především šťastná přátelství na život a na smrt. Jana Renée a její přítelkyně zůstaly nelidským podmínkám navzdory mladými, romantickými dívkami, snícími o veliké lásce a šťastné budoucnosti. Tato nezničitelná naděje a dívčí radost ze života - tento popis je autorčiným jedinečným dílem a zároveň největší hodnotou této v němčině poprvé vycházející autobiografie.

"V té době končily transporty na nádraží v Bohušovicích. Teprve v roce 1943 byly koleje prodlouženy o několik kilometrů až k terezínskému ghettu. Nádražní rampa, příslušníci SS, psi, ve večerním šeru světla reflektorů, křik. Stovky mužů, žen a dětí na sebe nějakým způsobem navěsili své batohy a kufry a seřadili se k pochodu z Bohušovic do Terezína. Zmatení a vystrašení jsme najednou tlumeně zaslechli naše jména." (Str. 89)

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos