Pravidla hry

Systém „turnaj“:

Hrát se bude v předkole ve 2 skupinách po 3 družstev „Každý proti každému“. Poté následují hry o umístění na místech.

Způsob hry:

V každém předkole každé družstvo získá za výhru 3 body, za prohru žádný bod. Pro zlepšení česko-německé komunikace neexistuje žádná remíza. Pokud by nĕjaká hra mĕla skončit nerozhodnĕ, rozhoduje penalta na konci utkání, a sice po pĕti střelách až ke konečné výhře. Pokud by po ukončení hry o umístění nebyl jasný vítěz, vyhrává se přímým střílením penalt.

Vítĕz:

umístĕní v předkole se určuje podle následných kritérií:

1. dosažené body

2. rozdíl v brankách (branky mínus protibranky )

3. počet dosažených gólů

4. přímý souboj

5. penalta (jedenáctka)

Pravidla hry...:

…platí pravidla česko-německého porozumění k překonání stereotypů jako jsou mezinárodní hráčská pravidla FIFY.

Doba hry:

2 x 10 minut, mezitím 5 minut přestávka

Hřistĕ:

malé pole, asi 40 x 15 metru

Počet hráčů:

5 hráčů na hřišti + brankař

Navíc:

Během hry musí být (pro atraktivitu družstva) nejménĕ jedna žena jakož i hráči dvou národností v každém družstvu.

Výmĕna:

s přihlédnutím k nahoře uvedeným omezením neomezená Je dovoleno, nahradit hráče i jiných družstev.

Ceny:

1. cena: Putovní pohár česko-nĕmeckého porozumĕní

2.,3. až 6. cena: Česko-nĕmecko-rakousko-polská komunikace jakož i nadĕje příští rok vyhrát!

Ubytování:

je možno stanovat na volném prostranství vnĕ Kulturního centra

Řehlovice. Jinak pomůžeme zprostředkovat pokoje

v blízkém penziónu.

Náklady:

všechny cestovní výlohy, ubytování, strava apod. nebudou hrazeny organizátory. Za to jsou garantovány vynikající rozhovory se stejnĕ smýšlejícími lidmi jakož i rozšíření horizontu vlastních zkušeností.

Ostatní:

Hledají se ještě sponzoři k zajištění turnaje. Mohlo by dojít k nadějným rozhovorům s Becherovkou a Torpedem. Pořadatelé by potěšili jakékoliv další odkazy. Tomu nápomocen by byl rozpočet o 500 Eurech.

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos