Dějiny spojují

Projekt s pamětníky holokaustu a stalinismu pro školy v česko-německých Euroregionech.

Nadace Brücke/Most zorganizovala od 2003 okolo 550 setkání s pamětníky, díky nimž mohlo na 15.000 žáků být zprostředkovaně svědky.

V letech 2010 až 2012 běží nový projekt s pamětníky pod názvem "Dějiny spojují". Projekt nabízí mladým ve věku 14 až 20 let výjimečnou šanci setkat se s pamětníky, kteří přežili holokaust a stalinistický teror. Metodikou těchto setkání je propojení osobních prožitků, autentických materiálů a historických událostí a souvislostí s konkrétními osobami a jejich životními příběhy. Tato učební metoda je velice atraktivní, intenzivní a nabízí trvalý učební účinek.

Tento projekt je určen pro školy v česko-německých euroregionech a je zdarma. Partneři projektu, Nadace Brücke/Most a Collegium Bohemicum, nabízí pedagogický a didaktický doprovod, zprostředkují kontakty na památníky a pomohou při přípravě regionálního projektu „Hledání historických stop“. Školy, které se chtějí projektu zúčastnit, se mohou přihlásit u koordinátorů.

Součástí projektu jsou také tři semináře dalšího vzdělávání pro učitele a tři semináře zaměřené na žáky/studenty. Tyto akce proběhnou v atraktivních prostorách drážďanského Centra setkávání při Nadaci Brücke/Most.

Projekt je finančně podporován z prostředků Evropského společenství (EFRE - Evropský fond pro regionální rozvoj), Česko-německého fondu budoucnosti a nadace "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft".

Geschichte verbindet, 2012

Odkazy

Alle Logos für Geschichte verbindet

Diese Webseite verwendet Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern. Indem Sie hier fortfahren, stimmen Sie der Nutzung von Cookies zu. Weitere Infos